Myrvang omsorgsboliger og aktivitetssenter

Ny svømmehall med 25-metersbasseng og eget terapibasseng. Totalt areal på ca 5.200 m2. I budsjettene ble det lagt til grunn momskompensasjon, spillemidler og andre bidrag. Arkitekter fra Spinn arkitekter og Architectopia AS. Rådgivere fra Rambøll. Totalentreprise utført av Ø.M. Fjeld AS.

Navn på prosjektet

Myrvang omsorgsboliger og aktivitetssenter

Oppdragsgiver

Aurskog-Høland kommune

Når

2016 - 2018

Størrelse

560 m2

Prosjektkostnad

ca. 33 mill. kr

Entrepriseform

Totalentreprise

HRPs rolle

Byggeledelse, ITB