Navn på prosjektet

Minde barnehage

Oppdragsgiver

Bergen kommune

Entrepriseform

Totalentreprise

Minde barnehage

Eksisterende Minde barnehage skulle rives, for å bygges opp på samme sted. Nå med 2 etasjer. Oppdraget utføres som totalentreprise, der anbudsform også medtok utforming av barnehagen. Barnehagen skal huse ca. 120 barn og ca. 50 voksne når den står ferdig. Forventet ferdigstillelse er sommer 2017.

 

Prosjektinformasjon

Tjenester

Byggherreombud, SHA KU og ITB

Periode

2016-2017

Størrelse

1 400 kvm

Prosjektkostnad

81 mill.kr