Midtstranda 49-51, Hamar

Midtstranda Næringspark 49-51 er på 12,6 mål og med bygningsmasse på 4.131 m2 fordelt på tre bygg. Bygg 1 er på 2.805 m2 og inneholder kontor og verksted. Bygg 2 er på 878 m2 og inneholder kontor og verksted. Bygg 3 er på 448 m2 og er et uisolert lagerbygg. Bilbygg AS Eiendomsspar er eier og ønsker å leie ut eiendommen fra 01.01.2016.

Rolle/Oppgaver
Bilbygg AS Eiendomsspar har engasjert HR Prosjekt AS i forbindelse med utleie av eiendom i Midtstranda Næringspark fra 01.01.2016

Navn på prosjektet

Midtstranda 49-51, Hamar

Oppdragsgiver

Bilbygg AS Eneidomsspar

Når

2015 - 2016

Størrelse

12 600 m2

Prosjektkostnad

2,9 mill. kr

HRPs rolle

Prosjektledelse