Navn på prosjektet

Martina Hansens Hospital

Oppdragsgiver

Martine Hansens Hospital

Entrepriseform

Generalentreprise

Martina Hansens Hospital

Marine Hansens Hospital har store ambisjoner om å være pasientens førstevalg – da er det behov for økt kapasitet på poliklinikker og ortopedisk operasjon i gode fasiliteter.

Den nye sykehusfløyen er planlagt å stå ferdig i høsten 2020 og vil gi ny operasjonsstue, sterilsentral, undersøkelsesrom og sengerom. I tillegg gjennomføres oppgradering av teknisk infrastruktur og ombygginger i eksisterende sykehus for tilpassing til den nye organiseringen. Utearealer og P-plasser tilpasses den økende kapasiteten til sykehuset.

 

Prosjektinformasjon

Prosjektfase

Byggefase

Tjenester

Hovedbyggeledelse

Periode

2019-2020

Størrelse

Nybygg 5500 m2

Prosjektkostnad

400 MNOK