Navn på prosjektet

Lindelia BBS og omsorgsboliger

Oppdragsgiver

Bærum kommune

Entrepriseform

Totalentreprise

Lindelia BBS og omsorgsboliger

Bo- og Behandlingssenter samt omsorgsboliger, Bærum Kommune, med ca. 120 plasser. I tillegg etableres en barnehage på tomten. HRP Engasjert i alle faser i prosjektet fra tidligfase til overlevering

Prosjektinformasjon

Tjenester

Byggeherreombud, byggeledelse og SHA KU

Periode

2014-2020

Størrelse

13 500 m2

Prosjektkostnad

490 mill.kr