Landås skole

Ny skole for Bergen kommune. Landås skole skal oppføres som et OPS-prosjekt.

Det er også utarbeidet arealprogram for barneskole med 450 elever. Som del av OPS-prosjektet skal tomten stilles til disposisjon for OPS-leverandøren gjennom avtale.

Navn på prosjektet

Landås skole

Oppdragsgiver

Bergen kommune

Når

2014-2016

Størrelse

13 000 m2

Prosjektkostnad

500 MNOK

Entrepriseform

OPS

HRPs rolle

Prosjektledelse