Navn på prosjektet

Landås skole

Oppdragsgiver

Bergen kommune

Entrepriseform

OPS

Landås skole

Ny skole for Bergen kommune. Landås skole skal oppføres som et OPS-prosjekt.

Det er også utarbeidet arealprogram for barneskole med 450 elever. Som del av OPS-prosjektet skal tomten stilles til disposisjon for OPS-leverandøren gjennom avtale.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjektledelse

Periode

2014-2016

Størrelse

13 000 m2

Prosjektkostnad

500 MNOK