Kundeinformasjon

Kundeinformasjonsprosjektet hos Bane NOR forbedrer informasjon om toggangen på stasjoner over store deler av Norge. I Bane Nors kundetilfredshetsundersøkelser registreres økt kundetilfredshet etter at installasjonene er ferdigstilt. Installasjonene bidrar også til effektive stasjonsopphold ved å spre antall reisende utover plattformen, slik at påstigning tar kortere tid.

Navn på prosjektet

Kundeinformasjon

Oppdragsgiver

Bane Nor

Når

2017

Størrelse

Landsdekkende

Prosjektkostnad

201 mill.kr.

HRPs rolle

Prosjekteringsledelse og byggeledelse