Navn på prosjektet

Kongsvinger ungdomsskole

Oppdragsgiver

Kongsvinger kommune ved KKEiendom

Entrepriseform

Samspill

Kongsvinger ungdomsskole

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjektledelse og tidligfase.

Periode

2013-2018

Størrelse

11 360 kvm

Prosjektkostnad

261 mill NOK