Kongsvinger ungdomsskole

Navn på prosjektet

Kongsvinger ungdomsskole

Oppdragsgiver

Kongsvinger kommune ved KKEiendom

Når

2013-2018

Størrelse

11 360 kvm

Prosjektkostnad

261 mill NOK

Entrepriseform

Samspill

HRPs rolle

Prosjektledelse og tidligfase.