Navn på prosjektet

Kong Oscars gate

Oppdragsgiver

Statens Vegvesen

Entrepriseform

Utførelsesentreprise/samspillsentreprise NS 8406

Kong Oscars gate

Gaten utformes som et delt gaterom for alle trafikanter. Hele gatestrekket får ny belysning. Gaten rustes opp i naturstein med kraftige granittplater langs østsiden av gaten, storgatestein i kjørebanen og skifer på fortausarealet mot vest. Domkirkeplassen utformes som en plass hvor hele området legges i smågatestein. Nye vann og avløpsledninger. Etablering av bossug.

Etablering av nytt overvannssystem som infiltreres tilbake til grunnen i gaten.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Byggeleder

Periode

2016-2019

Størrelse

400 meter

Prosjektkostnad

85 mill. kr.