Kampflybase, Ørland

Forsvarsbygg bygger ny base for kampfly i Norge. En av de første store kontraktene som tildeles, er byggeprosjektet på Skvadronsbygget for etableringen av den nye hovedbasen for F-35 på Ørland. Videre prosjekter er vedlikeholdsbygg, infrastruktur, flyoperative flater, taksebane, brannøvingsfelt, veier, plasser, hangarer, NAWSARH, forsyningsbygg, bolig og kvarter utenfor basen og støyvoller. Listen er ikke uttømmende.

Navn på prosjektet

Kampflybase, Ørland

Oppdragsgiver

Forsvarsbygg

Når

2015 - 2018

Størrelse

40 000 m2

Prosjektkostnad

Bygg 1: 600 MNOK

Entrepriseform

I hovedsak være general- og totalentrepriser etter NS 8405 eller NS 8407

HRPs rolle

Byggeledelse og fagingeniør