Jørpeland ungdomsskole

I forbindelse med tilstandsvurdering av skoler i Strand kommune i 2013 var A-bygget ved Jørpeland skole et av byggene som ble vurdert. Bygget inneholder gymsal og svømmehall og har to plan.  Det ble utført tilstandsvurdering etter NS 3424:2012 analysenivå 1 og 2.  Forhold som ble vurdert var bygningsteknisk, brann, elektro, vvs, energi og tilgjengelighet.

Navn på prosjektet

Jørpeland ungdomsskole

Oppdragsgiver

Strand kommune

Når

2013

Størrelse

800 m2

Prosjektkostnad

450 000 nok.

HRPs rolle

Utførte tilstandsvurdering