Navn på prosjektet

IC Prosjektene, Venjar-Langset og Kleverud -Sørli

Oppdragsgiver

Bane Nor

IC Prosjektene, Venjar-Langset og Kleverud -Sørli

Jernbaneverket bygger nytt dobbeltspor på strekningene Venjar –  Langset og Kleverud Sørli langs Dovrebanen. Dette er blant de største samferdselsprosjektene i Norge på lang tid.  Prosjektet startet høsten 2014 og har i perioden 2014 -2016 fått godkjent to regulerings og detaljplaner, samt etablert en organisasjon som skal håndtere utbyggingen i de neste 5-7 årene. Etablering av prosesser og rutiner innenfor virksomhetsområdet, samt økonomistyring har vært en viktig del av arbeidet denne perioden.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Leder styringsstab, Prosjektstyrer

Periode

Ferdig 2014-2016

Prosjektkostnad

12 mrd. kr