Navn på prosjektet

Inderøy oppvekstsenter vest

Oppdragsgiver

Inderøy kommune

Entrepriseform

Totalentreprise

Inderøy oppvekstsenter vest

Det bygges nytt oppvekstsenter på en fantastisk naturtomt. Kommunen slår sammen tre skoler og to barnehager. Disse samles i det nye oppvekstsenteret.  Prosjektet startet på byggeplass medio mars måned. Bygget skal stå ferdig i juni -22.  Byggherre ønsker å bevare så mye som mulig av naturterrenget, noe som vil fremheve de fine naturlekeplassene. Tomta er dermed å betrakte som unik i norsk sammenheng. Oppvekstsenteret skal varmes opp med jordvarmepumpe, iom at tomta er velegnet for et slikt anlegg.

 

Prosjektinformasjon

Tjenester

Byggeledelse BHO, SHA-KU, UK

Periode

Mars-21 – juni -22

Størrelse

3800 kvm

Prosjektkostnad

Ca. 130 mill. NOK