Prosjekter

Hvervenmoen næringspark

Hvervenmoen næringspark

Hvervenmoen ligger som en portal inn til Hønefoss med E16 som nærmeste nabo. Området inneholder allerede en rekke spennende virksomheter, med over 1000 arbeidsplasser. Målet er å legge til rette for ytterligere 1000 nye og fremtidsrettede jobber. Planene er å inkludere nye og spennende bygg av høy kvalitet. I tillegg er vi beredt til å gjøre betydelige investeringer i områdets infrastruktur. AKA deler politikernes tro på at Hvervenmoen Næringspark kan bli spydspissen i Ringeriksregionens videre omstilling og utvikling. AKA ser fram til å bidra.

Navn på prosjektet

Hvervenmoen næringspark

Oppdragsgiver

AKA AS

Når

2014-2016

Størrelse

12 000 m2

Prosjektkostnad

123 MNOK

Entrepriseform

Totalentreprise

HRPs rolle

Prosjektledelse, byggeledelse, uavhengig kontroll,