Navn på prosjektet

Hurdalssjøen vannbehandlingsanlegg

Oppdragsgiver

Ullensaker kommune

Entrepriseform

Delte entrepriser

Hurdalssjøen vannbehandlingsanlegg

Nytt vannverk med Hurdalssjøen som råvannskilde. Vannbehandlingsanlegget, som denne forespørselen gjelder, skal bygges på østsiden av Hurdalsjøen ved Staviåsen ca. 300 meter sør for Larsvika i Eidsvoll kommune. Det skal anlegges 4 separate bygg: 1) prosessanlegg med vannbehandling og slambehandling 2) Rentvannsbassen med volum på 3000 m2 3) Rentvannspumpestasjon 4) Råvannspumpestasjon. Mellom bygningene skal det anlegges ledningsanlegg i grunnen og interne veier. Det er lagt vekt på å legge byggene så lavt som mulig og inn i terrenget. Dette innebærer mye sprengning, men gir samtidig en sikker fundamentering på fjell med lite fare for setningsskader for vanntette filtre og bassenger, som i all hovedsak bygges i plasstøpt betong.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Byggeleder + team

Periode

2015 - 2017

Størrelse

2 525 m2

Prosjektkostnad

ca. 210 mill. kr