Hønefoss videregående skole

Hønefoss videregående – omfattende ombygging og utbygging.  HR Prosjekt AS  engasjert som assisterende prosjektleder med ansvar for utarbeidelse av konkurransegrunnlag, lede arbeidet i juryering

Navn på prosjektet

Hønefoss videregående skole

Oppdragsgiver

Buskerud fylkeskommune

Når

2011-2014

Størrelse

10 000 m2

Prosjektkostnad

440 mill. kr

Entrepriseform

Totalentreprise med samspill

HRPs rolle

Assisterende prosjektleder