Ullerud Helsebygg

Helsebygget blir det nye sykehjemmet i Frogn kommune. Bygget inneholder 550 rom, hvor 108 er beboerrom. Det er i tillegg kontorer for administrasjon, vaktrom, avdelingsstuer og flere kjøkken, personalgarderober og parkerings-kjeller. I lokalitetene til eksisterende sykehjem blir det bygget om til dagsenter og nytt sentralkjøkken. Det er investert mye teknologi i bygget. Det er automatikk for ventilasjonsstyring, lysstyring, solavskjerming. Bygget har et avansert pasientsignalanlegg med mobile enheter til alle pleierne.

Bygget skal oppføres i massivtre og er utført som passivhus-standard. Det er kontrahert krav til LCC, og bygget skal sertifiseres som BREEAM “Very Good”.

 

Fra Ullerud Helsebygg

Navn på prosjektet

Ullerud Helsebygg

Oppdragsgiver

Frogn kommune

Når

Ferdig juli 2017

Størrelse

12 000 m

Prosjektkostnad

400 mill. kr

Entrepriseform

Prosjektleder og prosjekteringsleder

HRPs rolle

Byggeledelse