Hønefoss Arena

Navn på prosjektet

Hønefoss Arena

Oppdragsgiver

Ringerike kommune og AKA AS

Når

2013-2015

Prosjektkostnad

170 mill NOK

HRPs rolle

Prosjektledelse