Navn på prosjektet

Holen skole

Oppdragsgiver

Bergen kommune

Holen skole

Gamle Holen skole skal rives og erstattes med en ny barne- og ungdomskole. Skolen vil bli dimensjonert for ca 700 elever. Beliggenhet Kringsjåvegen Laksevåg. I tillegg til barne- ogungdomskole er det idrettshall. I området rundt skolen vil veier bli stengt.Oppdarget går ut på å få på plass et konkurransegrunnlag for riving og tilrettelegging av tomt, oppføring av nybygg ogrehabelitering av Holen skole, bistå ved evaluering og kontrahering og være byggherrens representant i byggeperioden og garantitid iht. oppdragsgivers ytelsesbeskrivelse for byggherreombud (BHO)

Prosjektinformasjon

Tjenester

Byggherreombud

Periode

2017-2021

Størrelse

8 500 kvm

Prosjektkostnad

ca. 400 mill kr.