Navn på prosjektet

Holen skole

Oppdragsgiver

Bergen kommune

Entrepriseform

Byggherrestyrt entreprise/totalentreprise

Holen skole

Holen skole ligger komplisert til med begrenset areal og med stor høydeforskjell. Skolen består av et bygg for ungdomstrinnet på øvre tomt, og et bygg for barnetrinnet på nedre tomt med en privateid vei som skiller de to tomtene. Det er vedtatt å bygge sammen skoleanleggene på øvre og nedre tomt, hvor barneskolens hovedbygg rehabiliteres og øvrig bygningsmasse rives og erstattes av nybygg som kobles sammen med nybygg på øvre tomt. Nybygg skal bygges i passivhus standard, og det vurderes utstrakt bruk av tre i prosjektet.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Byggherreombud

Periode

2017-2021

Størrelse

8.500 m2

Prosjektkostnad

500 mNOK