Hofstad Miljøpark

Enivina IKS skal samle sine aktiviteter på Hofstad hvor det skal bygges nytt hovedanlegg inkludert gjenvinningsstasjon. Hovedanlegget består av administrasjonsbygg, lager for farlig avfall og omlastingslager. Tomten opparbeides med sorteringskarusell for husholdningsavfall, veger og plasser for hageavfall, landbruksavfall, vaskeplass for kjøretøyer mm.

Navn på prosjektet

Hofstad Miljøpark

Oppdragsgiver

Melhus kommune

Når

2015 - 2017

Størrelse

Administrasjonsbygg: BTA 340 m2

Prosjektkostnad

45 mill. kr

Entrepriseform

Generalentreprise

HRPs rolle

Prosess- og prosjektledelse fra forprosjekt til ferdigstillelse