HM 33 kontorbygg

HM33 er et kontorbygg som bygges på Hvervenmoen næringspark ved innkjøringen til Hønefoss, i Ringerike Kommune. Bygget bygges i 7 etasjer med parkeringskjeller og deles i to byggetrinn.

Navn på prosjektet

HM 33 kontorbygg

Oppdragsgiver

AKA AS

Når

2015-2017

Størrelse

9 400 m2

Prosjektkostnad

144 MNOK

Entrepriseform

Totalentreprise

HRPs rolle

Prosjekteringsgruppeledelse for forprosjekt og byggeledelse inkludert KU