Hell – Værnes jernbanebru

Ny bru over Stjørdalselva og dobbeltspor Hell – Værnes. Eksisterende bru på hele 112 år på Nordlandsbanen ble skiftet ut. Den nye brua er en samvirkebru av betong og stål. Brubanen skal bestå av stålkasser på hver side og tverrstivere med betongdekke. Flere typer bruer ble vurdert, men valget falt på en lav og slank brukonstruksjon. Arkitekten er fransk.

Hele prosjektet Hell – Værnes omfatter en fullstendig ombygging av Hell stasjon, ny dobbeltsporet bru over Stjørdalselva og dobbeltspor fram til Værnes, til sammen 2,5 kilometer.

Navn på prosjektet

Hell-Værnes bru

Oppdragsgiver

Bane Nor

Når

2014 - 2017

Størrelse

2,5 km

Prosjektkostnad

740 mill. kr

Entrepriseform

Byggherrestyrte sideentrepriser (NS8405)

HRPs rolle

Delprosjektleder/prosjektledelse