Navn på prosjektet

Hell-Værnes bru

Oppdragsgiver

Bane Nor

Entrepriseform

Byggherrestyrte sideentrepriser (NS8405)

I samarbeid med:

Test samarbeid

Hell-Værnes bru

Ny bru over Stjørdalselva og dobbeltspor Hell – Værnes. Eksisterende bru på hele 112 år på Nordlandsbanen ble skiftet ut. Den nye brua er en samvirkebru av betong og stål. Brubanen skal bestå av stålkasser på hver side og tverrstivere med betongdekke. Flere typer bruer ble vurdert, men valget falt på en lav og slank brukonstruksjon. Arkitekten er fransk.

Hele prosjektet Hell – Værnes omfatter en fullstendig ombygging av Hell stasjon, ny dobbeltsporet bru over Stjørdalselva og dobbeltspor fram til Værnes, til sammen 2,5 kilometer.

Prosjektinformasjon

Prosjektfase

Test prosjektfase

Tjenester

Delprosjektleder/prosjektledelse

Periode

2014 - 2017

Størrelse

2,5 km

Prosjektkostnad

740 mill. kr