Hagasvingen omsorgsboliger

Navn på prosjektet

Hagasvingen omsorgsboliger

Oppdragsgiver

Lørenskog kommune

Når

2014-2017

Størrelse

1 602 kvm

Prosjektkostnad

80 mill kr

HRPs rolle

Prosjektledelse, Konseptvalg-utredning Forprosjekt, Gjennomføring