Navn på prosjektet

Hadsel vgs i Stokmarknes

Oppdragsgiver

Nordland fylkeskommune

Entrepriseform

Byggherrestyrt

Hadsel vgs i Stokmarknes

HRP har ledet utbyggingsprosjektet med målsetning om å videreutvikle Hadsel vgs Stokmarknes gjennom opprusting og ombygging av eksisterende bygningsmasse sammen med utvidelse ved nybygg. Skolen skal bli et moderne og fremtidsrettet undervisningsbygg i massivtre. Målsetningen er å legge vekt på elevtrivsel og arbeidsmiljø så vel som effektivisering av drift gjennom økt oversiktlighet, energieffektivitet, klimatisk redusert avtrykk og effektiv logistikk.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjektleder, prosjekteringsleder

Periode

2017-2019

Størrelse

3.600 m2 nybygg, 3.560 m2 rehab.

Prosjektkostnad

150 mill.kr.