Prosjekter

Hadsel vgs i Stokmarknes

Hadsel vgs i Stokmarknes

HRP har ledet utbyggingsprosjektet med målsetning om å videreutvikle Hadsel vgs Stokmarknes gjennom opprusting og ombygging av eksisterende bygningsmasse sammen med utvidelse ved nybygg. Skolen skal bli et moderne og fremtidsrettet undervisningsbygg i massivtre. Målsetningen er å legge vekt på elevtrivsel og arbeidsmiljø så vel som effektivisering av drift gjennom økt oversiktlighet, energieffektivitet, klimatisk redusert avtrykk og effektiv logistikk.

Navn på prosjektet

Hadsel VGS

Oppdragsgiver

Nordland fylkeskommune

Når

2017-2019

Størrelse

3.600 m2 nybygg, 3.560 m2 rehab.

Prosjektkostnad

150 mill.kr.

Entrepriseform

Byggherrestyrt

HRPs rolle

Prosjektleder, prosjekteringsleder