Grillstad Marina

Ny bydel på Ranheim i Trondheim. Bygget ved og delvis ut i Trondheimsfjorden. HRP har hatt byggeledelse på store deler av infrastruktur for utbyggingen.

Bruer, 2014-2015, ( kost. 22 NMOK) Offentlig parkanlegg, 2013-2015, (ca 15 NMOK), Trekaianlegg, 2014-2015, (12 NMOK), Moloer, 2013-2014, (4 NMOK) Infrastruktur Øya, 2014-2016, (13 NMOK)

Navn på prosjektet

Grillstad Marina

Oppdragsgiver

Grillstad Marina AS

Når

2013-2016

Prosjektkostnad

66 MNOK (infrastrukturprosjekter)

HRPs rolle

Byggeledelse