Prosjekter

Navn på prosjektet

Gol skule

Oppdragsgiver

Gol kommune

Når

2014-2016

Størrelse

9 000 m2

Prosjektkostnad

250 mill.kr.

Entrepriseform

Totalentreprise

HRPs rolle

Ansvarlig RIB, Ansvarlig RIBfy