Prosjekter

Furumoen industriområde

Furumoen Industritomt. Jordflytting. Norsk kylling

Opparbeidelse av Furumoen Industritomt i Orkdal, der Norsk kylling skal bygge ny fabrikk. Før opparbeidelsen skal det gjennomføres et pionerprosjekt med flytting av matjord. Norsk kylling ville gjenbruke matjorden som bygges ned av fabrikken.

Navn på prosjektet

Furumoen industritomt

Oppdragsgiver

NHP Eiendom AS

Når

2018

Størrelse

50 mål matjord flyttes. 100.000 kbm sprengt stein skal fylles på

Prosjektkostnad

25 mill.kr.

Entrepriseform

Totalentreprise

HRPs rolle

Byggeleder

Prosjektets nettside

Omtale av prosjektet