Frogner ishall og flerbrukshall

HR Prosjekt AS er engasjert av Bymiljøetaten i Oslo til å utarbeide forprosjekt for ny ishall og flerbrukshall frem til KS2. Flerbrukshallen er tenkt under terreng, dette er en full flerbrukshall med håndballstørrelse. Ishallen er tenkt over terreng, i bakkant av flerbrukshallen.

Navn på prosjektet

Frogner ishall og flerbrukshall

Oppdragsgiver

Oslo kommune, Kultur- og idrettsbygg KF

Når

2014-2017

Størrelse

4 etasjer hvorav 3 under mark, ca. 6 200 m2

Prosjektkostnad

2 mill kr

HRPs rolle

Prosjektleder for forprosjekt og KS2