Fremtidstrender 2030

Hovedformålet med utredningen er å gjennomføre en analyse av hvilke teknologiske og atferdsmessige trender vi ser i samfunnet i dag, eller som kan forventes å oppstå, og som kan ha betydning for hvordan vi bor og transporterer oss i Norge i 2030.

Utredningen skal utgjøre et kunnskapsgrunnlag for Enova og danne grunnlag for innretning av virkemiddelbruk

Navn på prosjektet

Hvor vil vi bo og forflytte oss i 2030?

Oppdragsgiver

Enova

Når

2017

HRPs rolle

Prosjektleder