Navn på prosjektet

Follobanen

Oppdragsgiver

Bane Nor

Follobanen

Follobanen er et nytt 22 km langt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Totalt består prosjektet av delprosjektene Innføring Oslo S, Tunnel, Ski, Åsland. Banen får Norges lengste jernbanetunnel på ca. 19 km og to har løp. Prosjektet er i en utredningsfase. Byggestart er planlagt 2014, og med forsvarlig byggetid kan Follobanen åpne i ca. 2020.

Nordens lengste jernbanetunnel 20 km (2 stk. adskilt)

  • Designet for fart opp til 250 km/t
  • Halverer reisetid fra Ski til Oslo

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjekteringsleder/koordinator, kontraktsrådgiver, prosjektingeniør, kontrollingeniør, byggeledelse

Periode

Pågår, ferdig ca. 2020

Størrelse

22 km dobbeltspor

Prosjektkostnad

27,5 mrd. kr (kostnadsramme)