Flesland, ny terminal

Avinors nye terminalbygg ved Bergen Lufthavn, Flesland da eksisterende terminal er dimensjonert for ca. 3.3 mill passasjerer i året mens terminalen i dag håndterer ca. 6 mill. passasjerer i året. Prosjektet består av 4 delprosjekt, ny terminal, flyside, landside og eksisterende terminal.

Arbeidet på eksisterende terminal består av 2 entrepriser (Trappehuset og Nordfløy). Trappehuset utgjør et nytt/tilbygg integrert i eksisterende inngangsparti og i avgangsareal i 2.etg. Nordfløy utgjør tilbygg og integrering på eksisterende nordfløy på 2 etasjer. Ny terminal består av sentralbygning, kontorblokk og pir med bevegelige broer. Landside omfatter ny kjøreadkomst med trafikksløyfer, trafikkforplass og parkering. Flyside består av oppstillingsplasser og fjernoppstillingsplasser.

Navn på prosjektet

Flesland, ny terminal

Oppdragsgiver

Avinor

Når

Ferdigstilles 2017

Størrelse

Ny terminal: 63 000 m2

Prosjektkostnad

3 mrd. kr

Entrepriseform

Byggherrestyrte entrepriser (delte entrepriser) og noen totalentrepriser

HRPs rolle

Hovedbyggeleder, fremdriftsplanlegger og byggeleder terminal