Bergen lufthavn flesland

Navn på prosjektet

Bergen Lufthavn, Flesland

Oppdragsgiver

Avinor

Entrepriseform

Byggherrestyrte entrepriser (delte entrepriser) og noen totalentrepriser

I samarbeid med:

Nordic - Office of Architecture, Bjørbekk & Lindheim Team_T3 AS - Cowi AS, Norconsult AS, Aas/Jakobsen, Ingeniør Per Rasmussen AS, HR Prosjekt AS, Stema AS, Erstad & Lekven AS

Bergen Lufthavn, Flesland

Bergen lufthavn, Flesland er det viktigste knutepunktet for Bergensregionen og Vestlandet, og Norges nest største lufthavn. Som hovedflyplass for regionen bringer vi folk og næringsliv sammen. Slik bidrar flyplassen til regional og nasjonal verdiskapning. Den spiltter nye flyterminalen kan tilby våre passasjerer en betydelig forbedret reiseopplevelse og flere flyforbindelser. Da vil vi også effektivt kunne møte fremtidens behov.

Avinors nye terminalbygg ved Bergen Lufthavn, Flesland da eksisterende terminal er dimensjonert for ca. 3.3 mill passasjerer i året mens terminalen i dag håndterer ca. 6 mill. passasjerer i året. Prosjektet består av 4 delprosjekt, ny terminal, flyside, landside og eksisterende terminal. Den nye terminalen har blitt bygget for inntil 10 millioner passasjerer, og vil enkelt kunne utvides etter behov. Terminalen er romslig og oversiktlig, og enkelt å orientere seg i. Det vil du merke allerede ved ankomst utenfor. Her er tilbringertjenestene fordelt på to nivåer, ett for avreisende passasjerer og ett for ankommende. Bybanen har egen stasjon i underetasjen.

Arbeidet på eksisterende terminal består av 2 entrepriser (Trappehuset og Nordfløy). Trappehuset utgjør et nytt/tilbygg integrert i eksisterende inngangsparti og i avgangsareal i 2.etg. Nordfløy utgjør tilbygg og integrering på eksisterende nordfløy på 2 etasjer. Ny terminal består av sentralbygning, kontorblokk og pir med bevegelige broer. Landside omfatter ny kjøreadkomst med trafikksløyfer, trafikkforplass og parkering. Flyside består av oppstillingsplasser og fjernoppstillingsplasser.

HRP er engasjert av Avinor som hovedbyggeleder og fremdriftsplanlegger. Hovedbyggelederen vår har ansvar for ledelse og styring av alle byggeledere, samt fremdrift, økonomi, kontrahering, oppfølging mht. miljø, kvalitet og kontrakt. Vår fremdriftsplanlegger sørger for at omforent fremdriftsplan for alle entreprenørene er detaljert, viser avhengigheter og er brutt ned på håndterbare aktiviteter.

Se mer om prosjektet her:

Prosjektinformasjon

Prosjektfase

Utførelsesfase

Tjenester

Hovedbyggeleder, fremdriftsplanlegger og byggeleder terminal

Periode

2014 - 2017

Størrelse

Ny terminal: 63 000 m2

Prosjektkostnad

4,7 mrd.