Flerbrukshall Schjongslund

Senteret inneholder 3 håndballbaner, 1 klatrevegg, turnhall, gymsal for Hønefoss og Ringerike videregående skole, treningssenter og undervisningslokale for Buskerud fylkeskommune og Ringerike kommune.

HR Prosjekt AS avd. bygg har gjort forprosjekt og detaljprosjekt på fundamentering og all betong. I tillegg total analyse av alle bygg.

Navn på prosjektet

Flerbrukshall Schjongslund

Oppdragsgiver

Ringerike kommune

Når

2015

Størrelse

11 900 m2

Prosjektkostnad

170 mill.kr.

Entrepriseform

Totalentreprise

HRPs rolle

RIB og RIBfy