Navn på prosjektet

Fjell 2020 Drammen

Oppdragsgiver

Drammen Eiendom KF

Entrepriseform

Totalentreprise

Fjell 2020 Drammen

Prosjektet er 2 delt, aktivitetshuset med flerbrukshall og rehabilitering/nybygg Fjell skole. Store utomhus områder inkludert med 2*5-baner lekeareal og torg hvor aktiviteter i Fjell området blir organisert. Prosjektet representerer hovedgrepet i utvikling og modernisering av bydelens sentrale arealer, og vil være et vesentlig bidrag til å prege fremtidens Fjell.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjektledelse

Periode

2016-2020

Størrelse

10.000 m2

Prosjektkostnad

375 mill.kr.