Navn på prosjektet

Farriseide - Porsgrunn

Oppdragsgiver

Bane Nor

Farriseide - Porsgrunn

Fra Farriseidet, utenfor Larvik, til Porsgrunn bygges dobbeltsporet jernbane fordelt på syv tunneler og ti bruer. Gevinstene ved utbyggingen er flere; redusert reisetid, økt sikkerhet – både for de reisende og for de som bor nær jernbanen grunnet fjerning av planoverganger, utdaterte tunneler og rasfarlige strekninger. Bedre kapasitet, komfort og punktlighet for de reisende, er andre gevinster.

Det skal legges inn to overkjøringssløyfer og seks sporveksler samt bygges kontaktledning system S25 på strekningen, som inkluderer blant annet 750 hengemaster og 53 800 m kontaktledning. I tillegg alt annet som hører med som øvre og nedre ballastlag, kabelkanaler, AT-anlegg og jordingsanlegg mm.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjekteringsleder JBT, ingeniørgeolog

Periode

Pågår, ferdig sommer 2018

Størrelse

22 spor, derav 20, 75 km dobbeltspor + tunnel

Prosjektkostnad

22,5 mrd. kr