Evaluering av pris/design konkurranser

  • Bygg 21 ønsker å få vurdert hvorvidt bruk av pris/design konkurranser i anskaffelsesfasen av et byggeprosjekt gir bedre bedre resultat enn for sammenlignbare prosjekter
  • Helhetlig vurdering; prosess, resultat, eierperspektiv, brukerperspektiv, utøvendeperspektivet og det offentlige perspektiv
  • Det er utviklet et sett av evalueringskriterier for å dokumentere effekt

 

Navn på prosjektet

Evaluering av pris/design konkurranser

Oppdragsgiver

Bygg 21

Når

2017

Prosjektkostnad

500 000 nok

HRPs rolle

Prosjektleder