Navn på prosjektet

Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen

Oppdragsgiver

Bane Nor/Statens Vegvesen

Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen

Fellesprosjektet Langset-Kleverud/Labbdalen skal bygge ut 17 km ny dobbeltsporet jernbane mellom Langset og Kleverud og 20 km ny fire felts motorvei mellom Langset og Labbdalen. Prosjektet gjennomføres som et fellesprosjekt sammen med Statens vegvesen.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Leder styringsstab, Prosjektstyrer, byggeledelse, kontrollingeniør tunell, ingeniørgeolog, kvalitetsrådgivere

Periode

2012 -2016

Størrelse

17 km bane / 20 km vei

Prosjektkostnad

10,1 mrd. kr