Dybdalsveien, Trondheim

Prosjektet etablerte en sykkelvei samt styrket selve vegen for å tåle busstrafikken bedre og redusere rystelser for beboere. Det ble også bygget fortau på begge sider av Dybdals veg samt montere støyskjermer for å redusere støybelastningen for boliger. I tillegg er det omfattende vann og avløpsarbeid på strekningen.

 

Navn på prosjektet

Dybdalsveien

Oppdragsgiver

Trondheim kommune

Når

2015 - 2017

Størrelse

700 meter

Prosjektkostnad

91,3 mill. kr

Entrepriseform

Hovedentreprise, prosesskoden

HRPs rolle

Byggeledelse og SHA-koordinator for utførelse