Navn på prosjektet

Drøbaksbadet og Frognhallen

Oppdragsgiver

Frogn kommune

Entrepriseform

Totalentreprise

Drøbaksbadet og Frognhallen

Nytt svømmeanlegg og rehabilitering av eksisterende Frognhall. I tillegg skal grøntarealer rundt byggene opparbeides og oppgraderes. Det er i 2015 lagt ny infrastruktur og bygget stadion med tribune.

Svømme- og badeanlegget på Seiersten består av konkurransebasseng, terapibasseng og bølgebasseng. Det skal i tillegg bygges nye treningsområder for eksterne leietakere. Den eksisterende Frognhallen skal rustes opp med ny kledning, etterisolering, nytt sportshallgulv, samt at alle tekniske anlegg skal byttes ut i sin helhet.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Teknisk byggeleder, byggherrens representant

Periode

2015 - 2017

Størrelse

8 000 m2

Prosjektkostnad

325 mill. kr