Drammen stasjon utvikling

ROM Eiendom AS skal bygge nytt hotell med ambisiøse miljøkrav ved Drammen stasjon. Målsetning om å være Drammens mest attraktive hotell innenfor begrensete økonomiske rammer. Dagens prospekt viser skisser på et bygg i 15 etasjer med totalt areal 12.500 kvm. Underjordisk varemottak og avfallsstasjon, foyer/forretning/kafé/bar/restaurant i gateplan, ellers møterom/konferansesal/vrimlearealer/hotellrom i resterende etasjer

Navn på prosjektet

Drammen stasjon utvikling

Oppdragsgiver

ROM Eiendom AS

Når

2016 - 2019

Størrelse

12 500 m2

Prosjektkostnad

328 mill. kr

Entrepriseform

Intensjon om totalentreprise

HRPs rolle

Prosjektledelse og SHA-koordinasjon