Navn på prosjektet

Drammen stasjon utvikling

Oppdragsgiver

ROM Eiendom AS

Entrepriseform

Intensjon om totalentreprise

Drammen stasjon utvikling

ROM Eiendom AS skal bygge nytt hotell med ambisiøse miljøkrav ved Drammen stasjon. Målsetning om å være Drammens mest attraktive hotell innenfor begrensete økonomiske rammer. Dagens prospekt viser skisser på et bygg i 15 etasjer med totalt areal 12.500 kvm. Underjordisk varemottak og avfallsstasjon, foyer/forretning/kafé/bar/restaurant i gateplan, ellers møterom/konferansesal/vrimlearealer/hotellrom i resterende etasjer

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjektledelse og SHA-koordinasjon

Periode

2016 - 2019

Størrelse

12 500 m2

Prosjektkostnad

328 mill. kr