Navn på prosjektet

Coop Eiksmarka

Oppdragsgiver

Coop Vestviken

Entrepriseform

Totalentreprise

Coop Eiksmarka

HRP har i dette prosjektet levert komplette rådgivertjenester fra mulighetsstudie og reguleringsplan til forprosjektering. Oppdraget er gjennomført i tett samarbeid med Coop Vestviken som har hatt et ønske om å utvide butikken i Vollsveien 180 i Bærum. Prosjektet består i rivning av tomannsbolig, garasje og støttemur, oppbygning av ny parkeringsplass, omlegging av kommunal VA-ledning, utvidelse av butikk i plan 1 med kontor i plan 2. HRP har utarbeidet planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og nytt reguleringskart dernest en funksjonsbeskrivelse for totalentreprise, kontrahert entreprenør og fulgt opp arbeidene.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjektleder, prosjekteringsleder, eiendomsutvikler, Arealplanlegger, SØK, SHA KP/ KU, BL, ARK, tverrfaglig prosjektering for totalentreprise

Periode

2016-2018

Størrelse

1.500 m2

Prosjektkostnad

50 mill.kr.