Coop Eiksmarka

HRP har i dette prosjektet levert komplette rådgivertjenester fra mulighetsstudie og reguleringsplan til forprosjektering. Oppdraget er gjennomført i tett samarbeid med Coop Vestviken som har hatt et ønske om å utvide butikken i Vollsveien 180 i Bærum. Prosjektet består i rivning av tomannsbolig, garasje og støttemur, oppbygning av ny parkeringsplass, omlegging av kommunal VA-ledning, utvidelse av butikk i plan 1 med kontor i plan 2. HRP har utarbeidet planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og nytt reguleringskart dernest en funksjonsbeskrivelse for totalentreprise, kontrahert entreprenør og fulgt opp arbeidene.

Navn på prosjektet

Coop Eiksmarka

Oppdragsgiver

Coop Vestviken

Når

2016-2018

Størrelse

1.500 m2

Prosjektkostnad

50 mill.kr.

Entrepriseform

Totalentreprise

HRPs rolle

Prosjektleder, prosjekteringsleder, eiendomsutvikler, Arealplanlegger, SØK, SHA KP/ KU, BL, ARK, tverrfaglig prosjektering for totalentreprise