Navn på prosjektet

Charlottenlund gravlund

Oppdragsgiver

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Entrepriseform

Delt (Hageanlegg AS og Ruta Entreprenør AS, ark: White arkitekter AB)

Charlottenlund gravlund

Opparbeidelse av ny gravlund i parkutførelse. Prosjektet omfatter VA med blant annet 3 fordrøyningsbasseng, veger og stier, oppbygning av riktige masser til gravfelt til kister og urner, navnet og anonyme minnelunder, gabionmurer, parkeringsplasser og klokketårn. Tilhørende ny driftsgård med personalbygg med 9 garasjer og 4 carporter for drift og vedlikehold av kirkegårder i sørlige Trondheim.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Byggeledelse og SHA KU

Periode

2016-2019

Størrelse

94 dekar uteområde og 750m2 driftsbygning

Prosjektkostnad

150 mill.kr