Buvik skole

Utbygging av Buvik barneskole fra skole med 324 elever fordelt på 7 trinn til full tre-parallells barneskole. Det ble gjennomført prekvalifisering av leverandører, med påfølgende juryering og evaluering av de innkomne forslagene som design- og priskonkurranse.

Navn på prosjektet

Buvik skole

Oppdragsgiver

Skaun kommune

Når

2013 - 2015

Størrelse

3 200 m2

Prosjektkostnad

114 mill. kr

Entrepriseform

Samspillentreprise med åpen bok

HRPs rolle

Prosjektledelse fra tilbudsevaluering til ferdigstillelse