Navn på prosjektet

Bragernes kvartal Drammen

Oppdragsgiver

Vestasken Eiendom

Entrepriseform

Totalentreprise

Bragernes kvartal Drammen

Stort boligprosjekt for Vestasken Eiendom. 125 leiligheter over 3 bygg og 7 etasjer, midt i Drammen sentrum. 2 Parkeringsetasjer med næringsarealer på 1. etasje. Kompleks prosjekt hvor hele tomta blir bebygd.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjektledelse, byggeledelse og KU

Periode

2016-2020

Størrelse

14.000 m2

Prosjektkostnad

550 mill.kr.