Navn på prosjektet

Bragenes Kvartal

Oppdragsgiver

Vestaksen Eiendom AS

Entrepriseform

Totalentreprise med Veidekke

Bragenes Kvartal

Bragernes kvartal i Drammen, 125 leiligheter med store næringslokaler til blant annet ny REMA butikk og 2 etasje med parkering.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjektledelse, byggeledelse og KU

Periode

Bygg 1 ferdig juni 2018, bygg 2 og 3 januar 2019

Prosjektkostnad

400 mill. kr