Bragenes Kvartal

Bragernes kvartal i Drammen, 125 leiligheter med store næringslokaler til blant annet ny REMA butikk og 2 etasje med parkering.

Navn på prosjektet

Bragenes Kvartal

Oppdragsgiver

Vestaksen Eiendom AS

Når

Bygg 1 ferdig juni 2018, bygg 2 og 3 januar 2019

Prosjektkostnad

400 mill. kr

Entrepriseform

Totalentreprise med Veidekke

HRPs rolle

Prosjektledelse, byggeledelse og KU