Navn på prosjektet

Børsa barneskole og Rossvoll flerbrukshall

Oppdragsgiver

Skaun kommune

Entrepriseform

Totalentreprise med samspill

Børsa barneskole og Rossvoll flerbrukshall

By skole for 1.- 7. trinn. Prosjektet inneholder barneskole og en flerbrukshall. Børsa skole og Rossvoll flerbrukshall er gjennomført som et samspillsprosjekt i totalentreprise og overleveres til kommunen klart for drift uten feil, to uker før opprinnelig frist!

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjektleder, BHO, SHA KU

Periode

2013 - 2015

Størrelse

6 500 m2

Prosjektkostnad

230 mill. kr