Navn på prosjektet

Bøndernes Hus – Thon Prinsen hotell

Oppdragsgiver

Bøndernes Hus AS

Entrepriseform

NS8407

Bøndernes Hus – Thon Prinsen hotell

Utvidelse og oppgradering av Thon Hotell Prinsen på oppdrag fra Bøndernes Hus AS. Meget komplisert prosjekt i et kvartal i full drift. I bygget er det butikker, restauranter, kontorer, hotell og parkering for disse. Varmesentral, tavlerom og andre sentrale tekniske elementer ble revet og flyttet midlertidig mens det ble bygd en ny hotellromsfløy på 6 etasjer og eksisterende hotell og kurs-konferansesenter ble rehabilitert. Etter at prosjektet er ferdig, har hotellet 120 hotellrom og nytt kurs- og konferansesenter inkludert spisesal og kjøkken.

  • HR Prosjekt ivaretok prosjektledelse inkludert utarbeidelse av konkurransegrunnlag og avklaringer med leietaker før valg av samspillsentreprenør. Ledelse av samspill før det ble skrevet totalentreprisekontrakt. Koordinator prosjektering (KP) og koordinator utførelse (KU), byggherreombud og oppfølging av teknisk leveranse gjennomført av HRP. Oppfølging mot styre/eiere, leietakere og drift i byggeperioden. Anskaffelse og oppfølging av byggherreleveranser (kjøkkeninnredning, gulv, AV-utstyr etc.).

Prosjektinformasjon

Tjenester

Prosjektledelse, BHO, KP, KU, ITB

Periode

2018-2020

Størrelse

12.000 m2

Prosjektkostnad

175 mNOK