Navn på prosjektet

Bodø videregående skole

Oppdragsgiver

Nordland fylkeskommune

Entrepriseform

Totalentreprise

Bodø videregående skole

Prosjektet Bodø Videregående omhandler rehabilitering om omgjøring av tre bygg, ca 17.000 m2 og ca 11.000 m2 nybygg. Nybygget består av 3 etasjer og frigjør dermed i vesentlig grad område for uteareal på bakkeplan. Nybygget er fysisk forbundet med gangbroer på 2. etasjeplan.

Skolen vil gi plass til 1500 elever og rundt 300 ansatte.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Samspillsrådgiver, ass. prosjektleder, byggherreombud og ass. byggherreombud

Periode

2014

Størrelse

28 000 m2

Prosjektkostnad

358 mill. kr