Navn på prosjektet

Bjørkelangen svømmehall

Oppdragsgiver

Aurskog-Høland kommune

Entrepriseform

Totalentreprise

Bjørkelangen svømmehall

Ny svømmehall med 25-metersbasseng og eget terapibasseng. Totalt areal på ca 5.200 m2. I budsjettene ble det lagt til grunn momskompensasjon, spillemidler og andre bidrag. Arkitekter fra Spinn arkitekter og Architectopia AS. Rådgivere fra Rambøll. Totalentreprise utført av Ø.M. Fjeld AS.

Prosjektinformasjon

Tjenester

Byggeledelse, ITB

Periode

2015 - 2016

Størrelse

5 200 m2

Prosjektkostnad

ca. 65 mill. kr